Projektet finansieras av Arvsfonden

Nils Åke Nielsen

Ålder:
Favoritmat:
Intresse:
Är bra på att:

Jobb för personer med funktionsättningen

Mångmiljardsatsning på jobb för personer med funktionsnedsättning

Ali_Esbati_2
Vänsterpartiet presenterar idag ett 13-punktsprogram för stärka möjligheterna till arbete och försörjning för personer med funktionsnedsättning. Förslaget innehåller bland annat miljardsatsningar på ökade lönestöd och extra stöd till arbetsgivare som tar emot personer med lönestöd.

– Vänsterpartiet vill göra arbetsmarknaden tillgänglig för alla. Sverige är idag långt ifrån målet om att personer med funktionsnedsättning ska ha samma rätt och samma möjligheter som andra att delta fullt ut i samhällslivet, inklusive arbetslivet. Idag är sysselsättningsgraden bland funktionshindrade lägre än för 20 år sedan. Det är ett stort hinder för många människors frihet och välfärd. Våra förslag skulle kunna vända utvecklingen säger Ali Esbati arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Flera av förslagen i Vänsterpartiets 13-punktsprogram utgår ifrån slutsatserna i FunkA-utredningen som presenterades i maj 2012. Huvuddelen av de åtgärder som FunkA-utredningen föreslår finns med i Vänsterpartiets förslag till statsbudget. När det gäller den delen av lönekostnaden som består av statliga stöd höjs i vårt förslag taket från dagens 16 700 kronor per månad till knappt 20 000 per månad för nybeviljade stöd. Detta har stor betydelse för att bredda arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar. Satsningen kostar cirka 1,3 miljarder per år från år 3. Vänsterpartiets vill också se en förstärkning av stöden till de arbetsgivare som tar emot personer med lönestöd, för ökade kostnader som en anställning kan innebära, till exempel för rehabiliterande insatser. Vi satsar därför 1 miljard per år från år 3.

¬- Regeringen gör ibland gällande att sysselsättningsgraden bland personer med funktionsnedsättning ökar. Sanningen är att många av dem ingår i Fas 3. Villkoren i Fas 3 är oacceptabla. Det är en åtgärd som har använts som en stjälpningsplats. Vi vill skapa meningsfull och utvecklande sysselsättning för alla som idag står utanför arbetsmarknaden, säger Ali Esbati
Vänsterpartiet har en övergripande politik för ett mer mänskligt arbetsliv. Den ökar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att vara en del av den reguljära arbetsmarknaden. De särskilda satsningar som vi föreslår, handlar om att anpassa arbetsmarknaden till den mångfald av förmågor och förutsättningar som är ett faktum i samhället och arbetslivet, säger Esbati.

Vänsterpartiets 13-punktsprogram i sin helhet:
• Modernisera lönestöden. Den delen av lönekostnaden som består av statligt stöd höjs taket från dagens 16 700 kronor per månad till knappt 20 000 per månad (0,45 prisbasbelopp). Stöden ska kunna anpassas efter individens behov
• Förstärk merkostnadsersättningar till arbetsgivare som tar emot personer med lönestöd, bland annat för anpassning av organisation och arbetsuppgifter, och för rehabiliteringsinsatser.
• Arbetsförmedlingen ska ha specialiserade handläggare med fördjupade kunskaper om funktionsnedsättningar. På så sätt kan den enskilde hamna rätt från början. Detta bidrar också till en förenklad ingång för arbetsgivare till Arbetsförmedlingens olika stöd. Även hela ansvaret för handläggning av arbetshjälpmedel överförs till Arbetsförmedlingen. Vi vill generellt ge Arbetsförmedlingen mindre av byråkratiska kontrolluppgifter och större resurser till förmedling och arbetsgivarkontakter – med större frihet för handläggarna att använda sin kompetens
• Skapa traineeplatser för unga i samarbete med branschorganisationer och företag med rekryteringsbehov.
• Se över möjligheten att återinföra rätten att behålla sjuk- och aktivitetsersättning för dem som arbetar.
• Åtgärder för att motverka könsskillnader när det gäller arbetsmarknadsinsatser för personer med funktionsnedsättning. Kvinnor är överrepresenterade i förberedande insatser men underrepresenterade i subventionerade anställningar. Det behövs ökad medvetenhet och interna handlingsplaner för att subventioner och arbetsmarknadsåtgärder inte begränsas beroende på kön
• Se över möjligheten att utforma ett riktat stöd till sociala företag, som oftare har möjligheter att erbjuda meningsfull sysselsättning
• Statliga myndigheter ska ta fram mål för anställning av personer med funktionsnedsättning
• Personer med psykiska funktionshinder ska ha rätt till daglig sysselsättning enligt LSS
• Se över LSS och SoL så att man som bistånd kan erbjuda kontinuerligt och stabilt stöd både till den person som fått ett arbete och till arbetsgivaren. Så kan många fler gå från till exempel daglig sysselsättning till arbete med lönestöd.
• Höjd sjuk- och aktivitetsersättning samt höjd högsta bostadskostnad i bostadstillägget. För en ensamstående med garantiersättning betyder politiken cirka 1300 kronor mer i månaden, för en sammanboende cirka 900 kronor. För personer med sjuk- och aktivitetsersättning baserad på låga inkomster (runt 20 000) blir nettoeffekten cirka 1100-1800 kronor.
• Se över kraven på kunskaper om funktionsnedsättningar i rektors- och lärarutbildningen.
• Lagstiftningen om bristande tillgänglighet som diskriminering ska skärpas.

Hejsan på er

Här kommer jag äntligen med ett inlägg men som sagt har jag haft eb en hel del på gång mina vänner´.

Dela gärna!

Valåret 2014

Manifest Enligt ordboken är normal en beskrivning av en organism eller mekanism som inte är avvikande, rörande någon, flera eller alla egenskaper. Applicerar man den definitionen på människor märker man snart att ingen är normal.

Alla är avvikande någonstans. Unika som snöstjärnor. Trots att vi alla är medvetna om dessa skillnader, och faktiskt hyllar dem i många sammanhang, så finns det grupper i samhället som oftare än andra stängs ute på grund av sin unicitet. Olika typer av funktionsvariationer bedöms t.ex ofta som ett för stort avsteg från normen, istället för att mer korrekt uppfattas som ytterligare en komponent i det verkligt normala.

Nämligen allas individuella särart. Normaldemokraterna strävar efter att ge människor med funktionsvariationer fullt spelrum att vara dem de är. Att vara normala, unika människor som vem som helst. För att uppnå våra mål krävs ett antal stora förändringar. Vi måste bygga ett samhälle som är tillgängligt för alla.

Vi måste ge dem som behöver tillgång till assistans. Vi måste bemöta alla lika och som individer. Inte som en namn och ansiktslös del av en grupp. Där har du grunderna vi bygger vår politik på. Vill du läsa hela manifestet så hittar du det här http://www.normaldemokraterna.se/ Här har hitta något som ni kan kolla på det helt nytt parti för funktionshinder.

Med vänlig hälsning NILS-ÅKE NIELSEN

Dela gärna!

En välfärd att lita på

Hejsan!
Det var ju länger sen jag skrev på Makt i media men nu är till baka igen och vill visa er ett klipp ifrån Vänsterpartiet kongress som de har iår och nu när det val tider och allt så hoppas vi inom V att ni alla kommer att lägga röter på i höst för det är det enda partiet för oss svagdes i samhället.

Med vänlig hälsning från NILS-ÅKE NIELSEN

Dela gärna!

Kulturfest i Olofström

Välkommen till en festlig kulturupplevelse i Olofström!
Fackförbundet Vision utsåg Olofström till 2013 års kulturkommun och det vill vi fira genom att bjuda på en rejäl dos kulturupplevelser!
TID: Torsdagen den 5 december med start kl. 15.30 då vi bjuder på snittar och dryck. Programmet börjar kl. 16.00 och beräknas pågå till kl. 18.00.
PLATS: Folkets Hus, Dahlian och Klockriket
ANMÄLAN: Ingen föranmälan krävs. Anställda i kommunen, politiker och boende i Olofström är välkomna!

Dela gärna!

INBJUDAN TILL JULFEST

Hej,

Jag bifogar inbjudan till Julfesten i Bellevueparken den 8 december.
Observera att sista anmälningsdag är den 25 november!

Vänliga hälsningar
Martin Eliasson

Karlshamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Fritidsenheten

Tfn: 0454-818 83
Mobil: 0702-65 00 06
Mail: [email protected]

Dela gärna!

Våra medarbetare

Makt
i Media
Claudia
Marroquin
David
Hansson
Henrik
Daleke
Linus
Lennartsson
Nils
Åke Nielsen
Andreas
Pettersson
Amanda
Malmberg
Bild
& Filmgruppen
Madeleine
Jerkestrand
Annelie
Aspegren
Christina
Holmin
Anna
Ulvhuvud
Moomsteatern
Joakim
Strömgren
Mark
Singleton
Ida
Johansson
Emil
Johansson
Emma
Lindblad
Neo
Annika
Hansson
Johanna
Daleke
Linus
Karlsson
Jenny
Persson
Herta
Harrysson
Emma
Farber
Helena
Svensson
Terje
Möllerström
Andreas
Knös
Niclas
Friberg

Hitta till oss

Senaste inläggen
Ansvarig utgivare: Marting Eneborg, Reaktor sydostOm cookies

Våra sponsorer