Projektet finansieras av Arvsfonden

David Lega: Tillgänglighetsanpassa arbetsmarknaden

davidlega-1(1)

Det slår mig ibland vilken tur jag egentligen har, som är född både i rätt tid och på rätt plats. Hade jag fötts hundra år tidigare hade jag antagligen inte blivit mer än en vecka gammal. Hade jag fötts 20-30 år senare hade jag fått tillbringa mitt liv på en institution. Utvecklingen i Sverige de sista hundra åren är enorm. Men jag har också rest i världen och sett hur människor med funktionshinder kan behandlas än idag. Möjligheterna att göra det jag gjort, bli elitsimmare, föreläsare, företagare och kommunpolitiker eller ens något av det, är på många ställen obefintliga för funktionshindrade.

I Sverige har vi kommit långt men tillgängligheten kan, och måste, fortfarande förbättras. Det område som är i störst behov av mer tillgänglighet är arbetsmarknaden. Arbetslöshet är ett stort problem och det finns mängder av anledningar till att arbete är viktigt. För den enskilda människan innebär det att man får möjlighet att leva ett självständigt liv. Det innebär också att man känner sig behövd och att man tillför något, och det är en viktig känsla för en människa. Ens värde som människa sitter inte i vad man gör, det måste vi alltid komma ihåg, men mycket av självförtroendet sitter där. Att gå arbetslös i långa perioder är inte bra för någon.

För samhället innebär det också att fler är med och betalar skatt samtidigt som färre människor behöver stöd av staten. Arbetslösheten är dyr för Sverige. Det är helt enkelt så att alla vinner på ett samhälle där fler arbetar.

Bland funktionshindrade är arbetslösheten skyhög. Även om siffrorna varierar beroende på vad som räknas som arbetslöshet och vem som räknas som funktionshindrad så står det klart att arbetslösheten i denna grupp är mycket högre än bland människor i allmänhet. Detta är oacceptabelt.

Den viktigaste åtgärden för att minska arbetslösheten bland funktionshindrade är att förändra attityder, både hos arbetsgivarna men även i viss mån hos oss funktionshindrade själva. Om detta har jag skrivit tidigare, senast i samband med det uppmärksammade fallet där MTR, som kör tunnelbanan i Stockholm, som uppmanade funktionshindrade att inte söka jobb hos dem. Det finns mycket att vinna för en arbetsgivare som anställer funktionshindrade. Det innebär inte en massa oöverkomliga problem, utan istället nya resurser. Men funktionshindrade måste också våga söka arbeten. Söker man inte jobb, så får man inte jobb.

För att fler funktionshindrade ska kunna arbeta har jag föreslagit att en head-huntingenhet ska införas i Göteborg stad, där jag är kommunalråd. Jag vill att denna enhet ska ha uppdraget att matcha funktionshindrade med lediga tjänster inom staden. När det finns ett ledigt jobb ska enheten uppmana lämpliga kandidater med funktionshinder att söka, och kanske lotsa dem i processen, beroende på vilka behov den enskilde har. Det finns många som vill, och skulle kunna jobba, men som behöver lite hjälp på traven. Det handlar inte om kvotering, alla sökande ska konkurrera på lika villkor, men det finns de som behöver extra hjälp för att komma in i processen.

Det är inte en åtgärd som kommer att leda till att alla funktionshindrade har arbete i framtiden, men jag är övertygad om att det skulle hjälpa några. Tyvärr är jag (än så länge) kommunalråd i opposition och samtliga övriga partier sa nej till att arbeta vidare med en head-huntingenhet när frågan var uppe för beslut i kommunfullmäktige förra året. Men jag kommer att fortsätta arbeta för detta, och kanske är det något som går att arbeta med på det nationella planet. Det är dags att tillgänglighetsanpassa arbetsmarknaden.

Text: David Lega
Foto: Kristdemokraterna

Dela gärna!
Senaste inläggen
Ansvarig utgivare: Marting Eneborg, Reaktor sydostOm cookies

Våra sponsorer