Projektet finansieras av Arvsfonden

Vad innebär det?

Som medskribent arbetar du hemifrån med att skicka in material till Makt i Medias sajt. Du använder din egen utrustning eller lånar av någon. Att vara medskribent är på ideell basis. Det innebär att det inte utgår någon ekonomisk ersättning för att ditt material publiceras.

De nyheter som publiceras ska ha ett allmänt intresse. Nyheter kan vara intervjuer, webb-radio, webb-tv eller reportage.
Fyll i nedanstående formulär om du vill bli Medskribent på Makt i media, så kontaktar vi dig och hjälper dig att komma igång.

Användarvillkor för Makt i Medias medskribenter:

1. Innehållet får inte
Vara kränkande mot andra personer, hota, tala osanning om andra eller göra intrång i andra människors privatliv, eller uppmana till hets mot folkgrupp.
Uppmana till brottsliga handlingar.
Vara pornografiskt.
Medföra spridning av koder, som kan orsaka virus (spam).
Innehålla olaglig våldskildring, så som grovt våld mot människor eller djur.
Innehålla förfrågning/försäljning av olika tjänster eller uppgifter om droger eller spel med pengar.
Bryta mot tystnadsplikt.
Bryta mot upphovsrättliga regler, som exempelvis bilder, texter eller filmer. Det innebär att du inte får ta någon bild, text eller filmer utan att fråga den som gjort dem.
Vara stötande, innehålla respektlöst språk, vara hotfullt eller våldsamt. Inte heller uppmuntra till självskadebeteende. Inläggen ska hålla god ton.

2. Makt i Media:
Bestämmer när materialet publiceras.

3. Makt i Media har rättighet att:
I efterhand granska allt material.
Ta bort material som bryter mot användarvillkoren.
Stänga ner en blogg om de bryter mot användarvillkoren.

4. Personuppgifter
Makt i Media kommer endast att använda personuppgifter i syfte att administrera. Dessa kommer ej att lämna ut till tredje part, undantag om bloggen ingår i ett rättsfall.

5. Hur du skickar in din text, bilder och filmer:
Din text vill vi ha skickad till oss via mail i PDF eller word-format.
Om du filmar måste du ha ett eget YouTube-konto som vi kan hämta länken från till Makt i Medias hemsida.
Om du intervjuar så skriv frågan i små bokstäver, första bokstaven i meningen ska vara stor.
Du ska alltid berätta för den du intervjuar eller fotograferar att materialet läggs ut på Makt i Medias hemsida.
Nyheter som publiceras ska ha ett allmänt intresse. Om du väljer att ha en blogg så är den mer personlig.

6. Ändring av användarvillkor:
Makt i Media har rätt att ändra användarvillkoren. När ändringar görs meddelas du per mail samt att det läggs ut på www.maktimedia.se.
Efter tidpunkten för de nya villkoren som meddelats genom mail och på vår hemsida www.maktimedia.se så anses du accepterat de nya användarvillkoren om du fortsätter att blogga.

7. Om du inte längre vill skriva för oss:
Ta kontakt med oss på [email protected]
Tips och råd till dig som är medskribent hos Makt i Media
Skriv en kort text eller mening som berättar om innehållet i din berättelse eller intervju. Detta kallas för rubrik.
Början av din text bör vara en förklaring på det du vill berätta.
Om du inte själv är fotograf till bilden/bilderna måste du skriva vem som tagit bilden och frågat om du får använda den.
Kopiera aldrig andras texter, filmer och bilder.
Om du har gjort en intervju så skriv frågan i små bokstäver, första bokstaven i meningen ska vara stor.

Att tänka på vid intervju:
Presentera dig med namn och att du kommer från Makt i Media.
Berätta vad Makt i Media är och att det kommer att visas på webben.
Fråga om det är okej att filma och ta bilder och att de kommer att visas på Makt i Medias hemsida.
Förbered dig innan, vilka frågor som du känner är viktiga, viktigt också att det inte blir för många frågor.
Undvik att ställa ja och nej frågor. Ställ i stället frågor som till exempel: ”Hur upplevde du konserten?” Eller ”Berätta om resan till Frankrike.” På denna fråga kan personen inte svara ja eller nej. Vi vill ju ha ut så mycket som möjligt av intervjun.
Hur du skickar i bilder, text eller filmer:
Din text vill vi ha skickad till oss via mail i PDF eller word-format.
Om du filmar måste du ha ett eget YouTube-konto som vi kan hämta länken från till Makt i Medias hemsida.

Senaste inläggen
Ansvarig utgivare: Marting Eneborg, Reaktor sydostOm cookies

Våra sponsorer