Projektet finansieras av Arvsfonden

Med tillgänglighet som mål

Unga Hörselskadades vision är ett tillgängligt samhälle där barn och unga med hörselskada är delaktiga, självständiga och utvecklas på lika villkor.

Unga Hörselskadade är en organisation av och för barn och unga med hörselskada. Deras medlemmar är mellan 0-30 och har oftast en egen hörselskada, men ibland blir även vänner och anhöriga medlemmar. Deras medlemmars hörselskador spänner allt ifrån lättare tinnitus till gravare hörselskador. En majoritet av deras medlemmar använder någon typ av hörhjälpmedel, till exempel hörapparater eller cochleaimplantat, ofta i kombination med hörslinga på möten och aktiviteter. Många medlemmar använder sig dessutom av tolk i olika sammanhang, både teckenspråkstolkar och skrivtolkar är vanligt förekommande hos dem.

I Unga Hörselskadade jobbar de utifrån tre områden: mötesplatser, kunskapsbank och påverkan.

Att jobba med mötesplatser handlar för dem om att erbjuda plats och tillfälle för barn och unga med hörselskada att träffas och få känna trygghet och gemenskap. De vill erbjuda barn och unga med hörselskada sammanhang där de får vara en del av normen, där deras hörselskada inte ständigt är något som särskiljer dem utan som förenar dem med andra. De jobbar för att deras mötesplatser ska vara så tillgängliga som möjligt för så många som möjligt.

I deras kunskapsarbete jobbar de med att samla in sina medlemmars kunskap och erfarenheter och sprida det till samhället och tillbaka till medlemmarna. Det kan handla om kunskap om hur det är att ha en hörselskada, vilka olika hörhjälpmedel som finns och kunskap om mänskliga rättigheter och tillgänglighet.

Den kunskapen de har ger oss verktyg att arbeta för att påverka samhället. De tror på ett tillgängligt samhälle där mänskliga rättigheter är en självklarhet. Deras påverkansarbete handlar ofta likvärdig utbildning, om att få samma möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden och om rätten till att ta del av politiken och det demokratiska samtalet. De jobbar även för rätter till tvåspråkighet, det vill säga att personer med hörselskada ska ha rätt att lära sig teckenspråk.

Text: Elin Wikander – Unga hörselskadade

Unga Hörselskadades logotype

 

Dela gärna!
Senaste inläggen
Ansvarig utgivare: Marting Eneborg, Reaktor sydostOm cookies

Våra sponsorer