Projektet finansieras av Arvsfonden

Unga Rörelsehindrade vill skapa delaktighet

Unga Rörelsehindrade är en demokratisk, ideell samt partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Verksamheten måste genomsyras av ett kontinuerligt mångfaldstänkande och således sträva efter att vara inkluderande för alla de som motsvarar målgruppen.

Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att påverka samhället i en riktning som skapar möjligheter till full delaktighet och gemenskap för ungdomar med nedsatt rörelseförmåga. De vill förebygga de situationer där personer med nedsatt rörelseförmåga kan komma att känna sig funktionshindrade och istället lyfta fram personer med nedsatt rörelseförmågas unika erfarenheter och möjligheter. De ska vara aktiva i debatter i frågor som rör ungdomar med nedsatt rörelseförmåga och de jobbar för att funktionsnedsättning ska ses som en naturlig del av mångfalden.

Dela gärna!
Senaste inläggen
Ansvarig utgivare: Marting Eneborg, Reaktor sydostOm cookies

Våra sponsorer