Projektet finansieras av Arvsfonden

Unga synskadade arbetar för lika villkor

Riksorganisationen Unga Synskadade (US) är en intressepolitisk organisation bestående av ungdomar med synnedsättning i åldrarna 12-30 år. De arbetar för att personer med synnedsättning i Sverige ska ha möjligheter och förutsättningar att kunna leva och verka i samhället på jämlika villkor som seende. De är partipolitiskt och religiöst obundna.

US har cirka 400 medlemmar och kravet för medlemskap är att man trots korrektion inte får ta något körkort. Deras verksamhet är dels av intressepolitisk karaktär samt rent social och består av allt från att träffa politiker till att anordna sommarläger för medlemmarna.

De har en riksorganisation med styrelse och huvudkansli i Stockholm, men även lokala distriktsföreningar runtom i landet.

 

Dela gärna!
Senaste inläggen
Ansvarig utgivare: Marting Eneborg, Reaktor sydostOm cookies

Våra sponsorer